Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Β' κατηγορία (Μπαράζ Β' Κατηγορίας) - Ομάδες

Α/ΑΟΜΑΔΑΕΔΡΑ
1    Άρλα Άρλας
2    Αστήρ Τέμενης Τέμενης