Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Σχολή προπονητών UEFA C στην Πάτρα 21-25/7/2020

Σας ενημερώνουμε ότι από 21 έως 25/7/2020 θα πραγματοποιηθεί η α΄ φάση σχολής προπονητών UEFA-C στην Πάτρα. Η β΄ φάση της σχολής θα πραγματοποιηθεί από 31/8 έως 4/9/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την σχετική αίτηση (επισυνάπτεται παρακάτω) έως στις 15/7/2020 και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έως 17/7/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΠΣ Αχαΐας: [email protected]
Το παράβολο συμμετοχής στις σχολές ορίζεται στα 350 ευρώ για κάθε φάση και η εξόφλησή του γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Αχαΐας
(Τράπεζα Πειραιώς, 5507 021 640 731) έως τις 15/7/2020.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
9.Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Συνημμένα αρχεία: 1. Αίτηση συμμετοχής
2. Πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων
3. Υπεύθυνη δήλωση

Κατεβάστε (PDF, 102KB)

Κατεβάστε (PDF, 193KB)


Κατεβάστε (PDF, 128KB)