Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Οδηγίες για την πλατφόρμα προεγγραφής αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.

Τα σωματεία οφείλουν ως την 5η Ιουνίου 2020 να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα προεγγραφής και να έχουν προβεί στη δημιουργία του σχετικού τους λογαριασμού, εισάγοντας τα βασικά στοιχεία (επωνυμία σωματείου, πρόεδρο και μέλη ΔΣ).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης προεγγραφής τους ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020, δεδομένου πως είναι χρονοβόρα η έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών από τα Πρωτοδικεία και τις Περιφέρειες, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να είναι σωστή η εγγραφή ενός αθλητικού σωματείου έως την 5/6/2020, αρκεί η αίτηση να βρίσκεται στο στάδιο προσωρινής αποθήκευσης, έως την παραπάνω ημερομηνία, με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία:
– Αλλαγή επωνυμίας (εφόσον έχει αλλαχθεί)
– Συμπλήρωση στοιχείων Προέδρου και Δ.Σ.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εγγραφής καθώς την πλατφόρμα προεγγραφής των σωματείων.
https://www.gga.gov.gr/mitroo