Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Τα δικαιολογητικά και η αίτηση για την ειδική αναγνώριση των Σωματείων στη ΓΓΑ

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δικαιολογητικά και η αίτηση για την ειδική αναγνώριση των Σωματείων στη ΓΓΑ (αφορά σωματεία που δεν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση).

Κατεβάστε (DOCX, 50KB)