Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προκήρυξη και δηλώσεις συμμετοχής Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Άμμου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (www.epo.gr) έχει αναρτηθεί η Προκήρυξη του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Άμμου 2019 Ανδρών και Γυναικών καθώς και τα συναφή δικαιολογητικά (δήλωση συμμετοχής σωματείου, συνυποσχετικό διαιτησίας, λίστες και κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών).
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα σωματεία να καταθέσουν τις δηλώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά στα γραφεία της Ένωσης έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 14.00..