Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κάρτα Υγείας αθλητή

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κάρτας υγείας αθλητή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη του σχετικού νόμου, μετά την τελευταία παράταση των αρμόδιων υπουργείων, έχει οριστεί για τις 31/7/2019.
Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να μεριμνήσετε για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος ώστε έως την καταληκτική ημερομηνία όλοι οι αθλητές να έχουν εφοδιαστεί με την κάρτα υγείας.