Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προκηρύξεις και Δηλώσεις συμμετοχής Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2018-2019

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε τις Προκηρύξεις και τις Δηλώσεις συμμετοχής των Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Α. αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.
Επίσης συνημμένα μπορείτε να δείτε το συνυποσχετικό διαιτησίας το οποίο και πρέπει να κατατεθεί μαζί με την δήλωση συμμετοχής θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας.
Επισυνάπτεται επίσης πράξη συναίνεσης για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα (ξεχωριστή πράξη για τον καθένα) του σωματείου και να θεωρηθούν επίσης για το γνήσιο της υπογραφής (Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.).
Σας ενηνερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής είναι η 28-8-2018.

Κατεβάστε (DOCX, 239KB)


Κατεβάστε (DOCX, 190KB)


Κατεβάστε (DOCX, 17KB)


Κατεβάστε (DOCX, 17KB)


Κατεβάστε (DOC, 70KB)


Κατεβάστε (TIFF, 311KB)