Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ενήλικων ποδοσφαιριστών και ανήλικων

Ύστερα από έγγραφο της Ε.Π.Ο. που αφορά την πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, έως την Παρασκευή 28/9/2018.
Όποιος ποδοσφαιριστής δεν αποδεχτεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη συναίνεσης)από την Ε.Π.Σ. και την Ε.Π.Ο., δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται η ομάδα του.
Οι ποδοσφαιριστές χρειάζεται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν το έντυπο μία φορά μόνο και όχι σε κάθε τους μεταγενέστερη μεταβολή.
Το έντυπο θα συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταβολής του ποδοσφαιριστή που πρόκειται να πραγματοποιήσει μεταβολή και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του.
Τα έντυπα συναίνεσης των ανήλικών ποδοσφαιριστών θα πρέπει να υπογράφονται από τους κηδεμόνες τους και να φέρουν γνήσιο της υπογραφής τους.
Ύστερα από την συγκέντρωση των παραπάνω εντύπων η Ένωση θα δημιουργήσει καταστάσεις των ποδοσφαιριστών του κάθε σωματείου ξεχωριστά, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται, μαζί με τα δελτία των ποδοσφαιριστών, πριν από κάθε επίσημο αγώνα, στον διαιτητή.

*Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα μαζί με το έγγραφο της Ε.Π.Ο..

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο για τους ανήλικους είναι διαφορετικό από αυτό για τους ενήλικες.

Κατεβάστε (PDF, 55KB)


Κατεβάστε (PDF, 92KB)


Κατεβάστε (PDF, 367KB)


Κατεβάστε (PDF, 42KB)


Κατεβάστε (PDF, 113KB)