Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Αποφάσεις Δ.Σ. 53/5-1-2017

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5/1/2017 και ώρα 17.00 συνεδρίαση Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Α. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξη:

1ο: Ανάγνωση πρακτικών – Υπογραφή
2ο: Οικονομικά – Διαχειριστικά
3ο: Επικύρωση Πρακτικών Εκτελεστικής Γραμματείας Νο 22,23,24
4ο: Προκήρυξη εκλογών Ε.Π.Σ.Α.
5ο: Τροποποίηση Επιτροπών
6ο: Διάφορα θέματα

Παρόντες:
ΔΑΝΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΟΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αποφασίστηκαν τα εξής:
– Απορρίφθηκε ομόφωνα το Πρακτικό Εκτελεστικής Γραμματείας Νο 22 που αφορούσε μείωση ποινής ποδοσφαιριστή.
– Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα Πρακτικά Εκτελεστικής Γραμματείας Νο 23 και Νο 24.
– Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των Επιτροπών.
– Προκηρύχθηκαν εκλογές της Ε.Π.Σ.Α. για την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 η πρώτη συνεδρίαση και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00. Ο χώρος διεξαγωγής θα οριστεί στην επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Α. Τα πληρεξούσια με τους εκπροσώπους των σωματείων θα γίνονται δεκτά έως την Κυριακή 5/2/2017 και ώρα 17.00. Τα γραφεία της Ε.Π.Σ.Α. θα παραμείνουν ανοικτά την Κυριακή 5/2/2017 από 13.00 έως 17.00 για την παραλαβή των πληρεξούσιων.