Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Π.Σ.Α. – Θέματα

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 5/1/2017 και ώρα 17.00, στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Α. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο: Ανάγνωση πρακτικών – Υπογραφή
2ο: Οικονομικά – Διαχειριστικά
3ο: Επικύρωση Πρακτικών Εκτελεστικής Γραμματείας Νο 22,23,24
4ο: Προκήρυξη εκλογών Ε.Π.Σ.Α.
5ο: Τροποποίηση Επιτροπών
6ο: Διάφορα θέματα