Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Ύστερα από έγγραφο που έλαβε το Τμήμα Διαιτησίας ΕΠΟ από την «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους υπόχρεους Διαιτητές –Βοηθούς Διαιτητές –Παρατηρητές Α’ & Β’ Επαγγελματικών Κατηγοριών της δύναμής σας, για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2018(χρήση 2017).
Υπόχρεοι σε Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. είναι όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα Διαιτητή-Βοηθού Διαιτητή-Παρατηρητή από 01/01/2017 έως 31/12/2017. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας από τους υπόχρεους για Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. δεν αναγράφεται στο έγγραφο που έλαβε το Τμήμα Διαιτησίας