Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΔΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Δήμος Διακοπτού Α.Ο.-Δαβουρλής K. 92 , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ